Το όραμα όλων εμάς που εργαζόμαστε στα επισιτιστικά τμήματα της NORTH STAR ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. είναι να συνδεθεί το όνομά μας με την πλήρη ευχαρίστηση και ικανοποίηση των φιλοξενούμενών μας.

Βασική παράμετρος των ποιοτικών υπηρεσιών που φιλοδοξούμε να παρέχουμε είναι η ασφάλεια και η υγιεινή των εδεσμάτων που παρασκευάζουμε και προσφέρουμε στους πελάτες μας, διασφαλίζοντας τον σωστό χειρισμό των τροφίμων σε όλα τα στάδια χειρισμού τους, από τη παραλαβή και την αποθήκευσης μέχρι την επεξεργασία και το σερβίρισμα.

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας η εταιρεία τηρεί αυστηρή πολιτική υγιεινής και ασφάλειας των παρεχομένων εδεσμάτων, η οποία συνίσταται στο :

  1. να τηρείται επ’ ακριβώς το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000
  2. να ακολουθούνται κατά γράμμα όλες οι Διαδικασίες
  3. να γίνεται συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων
  4. να επαληθεύεται συνεχώς το σύστημα
  5. να παρακολουθούνται όλα τα κρίσιμα σημεία και τα προαπαιτούμενα προγράμματα της παραγωγής
  6. εξασφαλίζουμε πόρους για τη διατήρηση και επικαιροποίηση του Συστήματος, την αγορά νέου, σύγχρονου εξοπλισμού, τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και των υποδομών και του περιβάλλοντος εργασίας
  7. να διατηρούμε τους διαύλους επικοινωνίας που έχουμε δημιουργήσει με τους προμηθευτές και τους πελάτες μας αλλά και τις αρχές
  8. να παρακολουθείται και να εφαρμόζεται συνεχώς η νομοθεσία
  9. να προωθείται η νοοτροπία (κουλτούρα)  ασφάλειας τροφίμων

Παράλληλα, έχουν τεθεί μετρήσιμοι στόχοι σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων μας, οι οποίοι παρακολουθούνται διαρκώς ως προς την επίτευξή τους.

Όλα τα παραπάνω διασφαλίζουν την υλοποίηση των επιθυμητών μας στόχων και μας κάνουν να νιώθουμε υπερήφανοι, Διεύθυνση και Εργαζόμενοι που εργαζόμαστε για τη πρόοδο όχι μόνο της NORTH STAR ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. αλλά και ολόκληρου του Ομίλου.

Πατήστε εδώ