Ευθύνη Απέναντι στους Επισκέπτες μας

Τα τυχερά παιχνίδια στο καζίνο είναι μία μορφή διασκέδασης. Όμως αυτό δε σημαίνει ότι δεν μπορούν να έχουν αρνητικές συνέπειες για ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων. Το υπεύθυνο παιχνίδι δεν είναι απλώς μία νομική υποχρέωση , αλλά καθήκον απέναντι στον παίκτη και την κοινωνία. Για αυτόν τον λόγο θεσπίσαμε εθελοντικά τον Κώδικα Δεοντολογίας για το Υπεύθυνο παιχνίδι. Πρόκειται για ένα σύστημα προτύπων και διαδικασιών που διασφαλίζουν ότι το παιχνίδι στα Καζίνο Mont Parnes διεξάγεται με υπεύθυνο τρόπο. 

«Υπεύθυνο Παιχνίδι» είναι το παιχνίδι που διέπεται από κανόνες και κανονισμούς

Σε αυτό:

Καθορίζεται αυστηρά ο τρόπος με τον οποίο ενεργούν οι παίκτες και το προσωπικό του Καζίνο.

Ελαχιστοποιείται κάθε δυνητική αρνητική επίπτωση ή παρενέργεια

Οι παίκτες παίρνουν αποφάσεις έχοντας πλήρη γνώση των κανόνων του παιχνιδιού

Οι παίκτες γνωρίζουν τις επιπτώσεις από τη συμμετοχή τους 

Με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των παικτών, η North Star Ψυχαγωγική και Τουριστική ΑΕ έχει στενή συνεργασία με την ΕΕΕΠ για την ενημέρωση και προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Κάθε παίκτης μπορεί να συμπληρώσει ένα συντομό ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης της ΕΕΕΠ στον παρακάτω συνδεσμό:

Click Here