Η Εταιρεία, κατόπιν σχετικής έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της και σε συμμόρφωση με τον Νόμο 4990/2022, υιοθετεί και εφαρμόζει την Πολιτική για την παραλαβή και αξιολόγηση αναφορών σχετικά με την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου (Άρθρο 4 του άνω νόμου). Η Πολιτική αφορά τον καθορισμό διαύλων επικοινωνίας και διαδικασιών διερεύνησης και απόφασης, ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια των γεγονότων και η ακεραιότητα των ατόμων που περιλαμβάνονται στις καταγγελίες, καθώς και η προστασία των καταγγελλόντων.

Αναφορές/Καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν μέσω:

 • Της σχετικής πλατφόρμας που είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο σύνδεσμο: https://regency.integrity.complylog.com/
 • Τηλεφώνου στο +30 214 4089008 από 13:00 έως 17:00 τις εργάσιμες ημέρες.
 • Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]
 • Προσωπικής συνάντησης με τον «Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών».
 • Ταχυδρομείου στην διεύθυνση της Εταιρείας, δηλαδή:
  • Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας ΑΕ
  • Υπόψη «Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών»
  • Λεωφόρος Κηφισίας 297
  • 14561 Κηφισιά
  • Ελλάδα

Η Πολιτική Αναφορών είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Πολιτική Αναφορών