Το 1055 σε περιμένει για special brunch & dinner buffet Καθαράς Δευτέρας με 19€ στις 27/2