Γράψε και εσύ ποία είναι η δύναμη σου για να φτιάξουμε το πιο δυνατό W

και εμείς για κάθε συμμετοχή ενισχύουμε με 1€ τον οργανισμό Odyssea.